RIOT GAMES TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

arcane-0arcane-1arcane-2arcane-3arcane-4arcane-5
arcane-0arcane-1arcane-2arcane-3arcane-4arcane-5
League of Legends logo

Nội Bộ Chia Rẽ

Hai chị em. Hai thành phố. Một phát hiện sẽ thay đổi cả thế giới mãi mãi. Tình hình bất ổn đang bùng lên tại thành phố Piltover và Zaun khi các nhà phát minh, băng nhóm trộm cắp, chính trị gia và trùm tội phạm tỏ ra bất bình với những trói buộc của một xã hội vốn bị chia rẽ.
Khám phá Piltover & Zaun

Nội Bộ Chia Rẽ

Hai chị em. Hai thành phố. Một phát hiện sẽ thay đổi cả thế giới mãi mãi. Tình hình bất ổn đang bùng lên tại thành phố Piltover và Zaun khi các nhà phát minh, băng nhóm trộm cắp, chính trị gia và trùm tội phạm tỏ ra bất bình với những trói buộc của một xã hội vốn bị chia rẽ.
Khám phá Piltover & Zaun

Arcanethư viện truyền thông

VIDEO

Bài hát Enemy của Imagine Dragons & JID

Oh, the misery, everybody wants to be my ENEMY.

VIDEO

/nhật ký phát triển: Chào mừng đến với Arcane

Một bên là pháo đài của sự khai sáng. Một bên là thành phố tận cùng của sự đổ nát. Chào mừng bạn đến với Piltover và Zaun.