RIOT GAMES TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

arcane-0arcane-1arcane-2arcane-3arcane-4arcane-5
arcane-0arcane-1arcane-2arcane-3arcane-4arcane-5
League of Legends logo

Nội Bộ Chia Rẽ

Hai chị em. Hai thành phố. Một phát hiện sẽ thay đổi cả thế giới mãi mãi. Tình hình bất ổn đang bùng lên tại thành phố Piltover và Zaun khi các nhà phát minh, băng nhóm trộm cắp, chính trị gia và trùm tội phạm tỏ ra bất bình với những trói buộc của một xã hội vốn bị chia rẽ.
Khám phá Piltover & Zaun

Nội Bộ Chia Rẽ

Hai chị em. Hai thành phố. Một phát hiện sẽ thay đổi cả thế giới mãi mãi. Tình hình bất ổn đang bùng lên tại thành phố Piltover và Zaun khi các nhà phát minh, băng nhóm trộm cắp, chính trị gia và trùm tội phạm tỏ ra bất bình với những trói buộc của một xã hội vốn bị chia rẽ.
Khám phá Piltover & Zaun

Arcanethư viện truyền thông

VIDEO

/nhật ký phát triển: m Nhạc Trong Arcane

Trò chuyện cùng Christian Linke và Toa Dunn về chủ đề âm nhạc trong Arcane.

VIDEO

Arcane Phần III: Xem Trước

Hãy trở lại Runeterra để đón xem phần cuối cùng trên Netflix vào 3h00 chiều thứ Bảy ngày 20/11 nhé.